نویسنده = عینی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه تقلب در مواد خوردنی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 135-168

محسن عینی؛ محمدرضا خضابی خسرقی