نویسنده = بهمنی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری

دوره 10، شماره 36، تابستان 1396، صفحه 25-52

محمد بهمنی