نویسنده = عدالتجو، تهمینه
تعداد مقالات: 2
2. مقررات زدایی در صنعت برق جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 59-92

زینب عصمتی؛ تهمینه عدالتجو