نویسنده = قبادیان، مسلم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی فرآیند قانونی تجاری سازی حق اختراعات در ایران و انگلستان

دوره 11، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 234-270

دکتر مصطفی ماندگار؛ محمود رنجبر


2. تربیت جنسی کودکان ونوجوانان با رویکرد اسلامی بستری برای پیشگیری ازجرائم و انحرافات

دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 169-210

مسلم قبادیان؛ سعید دهقان؛ اژدر شمخانی