نویسنده = عسگری، سید امین
تعداد مقالات: 1
1. اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 65-87

حیدر حسن زاه؛ محمد شجاعیان؛ سید امین عسگری