نویسنده = پوراستاد، مجید
تعداد مقالات: 2
1. اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی

دوره 10، شماره 35، بهار 1396، صفحه 59-87

مجید پوراستاد؛ مهسا سعادت


2. تحلیل اقتصادی فرآیند دادرسی مدنی براساس هزینه‌‌ها

دوره 8، شماره 28، تابستان 1394، صفحه 57-85

مجید پوراستاد؛ فاطمه حصارخانی