نویسنده = پیرهادی، محمدرضا
تعداد مقالات: 7
1. انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1396، صفحه 31-57

حسین جلالی؛ محمدرضا پیرهادی؛ بختیار عباسلو؛ سید عزت الله عراقی


2. مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 8، شماره 27، تابستان 1394، صفحه 57-125

محمدرضا پیرهادی؛ الیاس نوعی


3. بررسی تطبیقی ‌ایجاب عام در بیع

دوره 5، شماره 15، بهار 1391، صفحه 1742-220

صادق مرادی؛ محمدرضا پیرهادی


5. عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی

دوره 3، 7،6،5، بهار 1389، صفحه 1-33

محمدرضا پیرهادی


6. اجاره به‏شرط تملیک و عدم تحقق شرط (بررسی تطبیقی)

دوره 2، شماره 3، تابستان 1387

محمدرضا پیرهادی


7. انتقال مالکیت در بیع مال آینده

دوره 1، شماره 1، پاییز 1386، صفحه 53-86

محمدرضا پیرهادی