نویسنده = طبایی، مهشید
تعداد مقالات: 1
1. اعتبار حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین‌المللی

دوره 8، شماره 28، تابستان 1394، صفحه 87-122

زهرا توکلی؛ مهشید طبایی