نویسنده = مکرمی، علی محمد
تعداد مقالات: 1
1. اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 67-89

مژده پورمحمدی گلزاری نوبر؛ علی محمد مکرمی