نویسنده = جلیلیان، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. میانجی‌گری کارآمدترین روش جایگزین حل اختلاف برای تحقق عدالت ترمیمی

دوره 8، شماره 27، تابستان 1394، صفحه 172-205

بابک درویشی؛ محمدرضا جلیلیان