نویسنده = نوروزی، امید
تعداد مقالات: 1
1. حقوق و آزادی‌های گروهی در رویه کمیته حقوق بشر

دوره 7، شماره 25، زمستان 1393، صفحه 135-160

سید محمد هاشمی؛ امید نوروزی