نویسنده = پروینی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تخصصی کردن ضابطین گامی‌به سوی حقوق کیفری قراردادی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1393، صفحه 75-97

هوشنگ شامبیاتی؛ علی پروینی