نویسنده = بابازاد، وحید
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم صلاحیت گزینشی درآرای دیوان عدالت اداری

دوره 7، شماره 25، زمستان 1393، صفحه 1-32

وحید بابازاد؛ اسداله یاوری