نویسنده = ابوترابی، سمانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قواعد حاکم بر اعتبارات اسنادی بر مبنای‌یو.سی.پی 500 و‌یو.سی.پی 600

دوره 7، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 25-65

عیسی امینی؛ سمانه ابوترابی