نویسنده = بیرانوند، فرید
تعداد مقالات: 1
1. وجاهت حقوقی اعمال حق شرط بر اساسنامه سازمانهای بین المللی

دوره 7، شماره 23، تابستان 1393، صفحه 107-16

مصطفی تقی زاده انصاری؛ فرید بیرانوند