نویسنده = شایسته، نگین
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1391، صفحه 23-58

سید مهدی جلالی؛ نگین شایسته