نویسنده = بشیریه، تهمورث
تعداد مقالات: 2
1. قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 133-157

علی پورقاسم؛ تهمورث بشیریه


2. تتبعی بر مسئولیت کیفری منحرفین جنسی در پرتو نظریات جرم شناسی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1391، صفحه 91-136

مهسا شیروی؛ تهمورث بشیریه