نویسنده = مالک نژاد، شانای
تعداد مقالات: 1
1. جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب

دوره 5، شماره 17، پاییز 1391، صفحه 27-58

محمد بهمنی؛ شانای مالک نژاد