نویسنده = جعفر قلیخانی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 16، تابستان 1391، صفحه 221-282

سید محمد هاشمی؛ ابوالفضل جعفر قلیخانی