نویسنده = شریفی، محمدهادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگاه علم دادرس در قوانین حقوقی ایران

دوره 5، شماره 16، تابستان 1391، صفحه 98-129

محمدهادی شریفی؛ اعظم عدالتجو