نویسنده = زمانی، سید قام
تعداد مقالات: 1
1. نسبیت احکام دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه و عمل

دوره 5، شماره 16، تابستان 1391، صفحه 40-96

سید قام زمانی؛ سوده شاملو