نویسنده = نوعی، الیاس
تعداد مقالات: 2
1. مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 8، شماره 27، تابستان 1394، صفحه 57-125

محمدرضا پیرهادی؛ الیاس نوعی


2. قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران

دوره 5، شماره 16، تابستان 1391، صفحه 9-279

عیسی امینی؛ الیاس نوعی