نویسنده = سلیمانزاده، پریسا
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های عمده ‌اینکوترمز 2010

دوره 5، شماره 15، بهار 1391، صفحه 142-171

عباس کریمی؛ پریسا سلیمانزاده