نویسنده = کریمی، عباس
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تطبیقی شرایط ثبت علامت تجاری

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 185-201

محمدحسین کریمی؛ عباس کریمی


2. ویژگی‌های عمده ‌اینکوترمز 2010

دوره 5، شماره 15، بهار 1391، صفحه 142-171

عباس کریمی؛ پریسا سلیمانزاده