نویسنده = اندرز، داود
تعداد مقالات: 2
1. نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 1-39

داود اندرز؛ المیرا بابایی