نویسنده = میرزاده کوهشاهی، نادر
تعداد مقالات: 1
1. «تأثیر‌اندیشه و عمل امام خمینی (ره) بر تعیین جمهوری اسلامی» به عنوان نوع نظام حکومتی

دوره 5، شماره 15، بهار 1391، صفحه 224-247

نادر میرزاده کوهشاهی؛ بابک درویشی