نویسنده = عسگری، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مسئولیت مالک کشتی و شرایط بیمه های آن

دوره 7، شماره 23، تابستان 1393، صفحه 131-156

علیرضا عسگری؛ سید هادی حسینی