نویسنده = زارع، علی
تعداد مقالات: 1
1. رویه ‌ی‌ عملی اداره‌ی‌‌ تصفیه در فروش اموال

دوره 6، شماره 19، تابستان 1392، صفحه 77-127

محمود عاشری؛ علی زارع