نویسنده = شریفی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی

دوره 6، شماره 19، تابستان 1392، صفحه 25-56

هادی شریفی؛ علی رفیعی مقدم