نویسنده = یازرلو، حجت اله
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تئوری های خصوصی سازی و تاثیر آن بر اقتصاد دولت

دوره 6، شماره 19، تابستان 1392، صفحه 149-165

حجت اله یازرلو