نویسنده = شامبیاتی، هوشنگ
تعداد مقالات: 2
1. تخصصی کردن ضابطین گامی‌به سوی حقوق کیفری قراردادی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1393، صفحه 75-97

هوشنگ شامبیاتی؛ علی پروینی


2. کنش های متاثر از محیط وراهبردهای مهار پدیده مجرمانه

دوره 6، شماره 19، تابستان 1392، صفحه 77-127

عبدالرحمن عصاره؛ هوشنگ شامبیاتی