نویسنده = عصاره، عبدالرحمن
تعداد مقالات: 1
1. کنش های متاثر از محیط وراهبردهای مهار پدیده مجرمانه

دوره 6، شماره 19، تابستان 1392، صفحه 77-127

عبدالرحمن عصاره؛ هوشنگ شامبیاتی