نویسنده = ایمانیان، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. مالکیت خواهان بر دعوای مدنی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1390، صفحه 42-74

مجید پوراستاد؛ اعظم ایمانیان