نویسنده = حسینی، سیدمرتضی
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران

دوره 10، شماره 36، تابستان 1396، صفحه 73-97

سیدمرتضی حسینی؛ محمد فرجیها