نویسنده = امیریان فارسانی، امین
تعداد مقالات: 1
1. کارکردهای نظری و عملی پلیس فتا در پیشگیری از جرایم سایبری و موانع حاکم بر آن

دوره 10، شماره 35، بهار 1396، صفحه 237-265

امین امیریان فارسانی؛ محمود مالمیر؛ محمود اشرافی؛ مسعود حیدری