نویسنده = میلکی، ایوب
تعداد مقالات: 1
1. شلاق؛ در پرتو اندیشه های کیفری

دوره 1، شماره 2، زمستان 1386

علی نجفی توانا؛ ایوب میلکی