نویسنده = نجفی توانا، علی
تعداد مقالات: 2
1. شلاق؛ در پرتو اندیشه های کیفری

دوره 1، شماره 2، زمستان 1386

علی نجفی توانا؛ ایوب میلکی


2. تعارض و انسداد در سیاست جنایی ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1386، صفحه 145-178

علی نجفی توانا