نویسنده = رحمدل، منصور
تعداد مقالات: 5
1. جاسوسی و خیانت به کشور

دوره 8، شماره 28، تابستان 1394، صفحه 167-199

منصور رحمدل


2. سلب آزادی از اشخاص در قانون مجازات اسلامی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 91-119

منصور رحمدل


3. حمایت کیفری از حقوق ملت

دوره 5، شماره 18، زمستان 1391، صفحه 59-84

منصور رحمدل


4. نکاتی درباره معاونت در جرم

دوره 3، 10،9،8، زمستان 1389، صفحه 140-156

منصور رحمدل