نویسنده = شیروی، مهسا
تعداد مقالات: 2
1. تتبعی بر مسئولیت کیفری منحرفین جنسی در پرتو نظریات جرم شناسی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1391، صفحه 91-136

مهسا شیروی؛ تهمورث بشیریه