نویسنده = حسینی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر غیرمجاز بودن ید بزه‌دیده در ماهیت وصف مجرمانه در جرایم علیه اموال

دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 266-290

مهدی چگنی؛ موحد شریفیان؛ رضا حسینی