نویسنده = مشکاتی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد بازدارنده سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم علیه امنیت

دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 289-313

رضا مشکاتی؛ قباد کاظمی؛ محمد جواد جعفری