نویسنده = قیوم زاده، محمود
تعداد مقالات: 1
1. مبانی نظری اجرای علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی جنایی ( بررسی نظریه جرم شناسی جامعه شناختی برچسب زنی)

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 257-284

حمید بابایی؛ محمود قیوم زاده؛ محمد رسول آهنگران