نویسنده = مشیدی، هاجر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی حقوقی انفساخ عقد نکاح ناشی از موت مغزی و آثار آن بر روابط زوجین

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 0-0

هاجر مشیدی؛ محمدباقر عامری نیا؛ علی پورجواهری