نویسنده = زارعی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مبنای مسئوولیّت طرف مجری در حمل و نقل دریایی کالا

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 99-112

عادل ظهیری؛ مسعود رضا رنجبر؛ رضا زارعی؛ حکمت اله عسکری