نویسنده = پورقاسم، علی
تعداد مقالات: 1
1. قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 133-157

علی پورقاسم؛ تهمورث بشیریه