نویسنده = شکری، جهانشاه
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی چالش های تقنینی فرارویِ « میانجیگری و صلح میان طرفین » ؛ الگوهای اجرای عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

جهانشاه شکری؛ اکبر وروایی؛ مسعود قاسمی