نویسنده = عامری نیا، محمدباقر
تعداد مقالات: 1
1. اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس

دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 233-258

وحید خندانی؛ محمدباقر عامری نیا؛ قوام کریمی؛ داریوش بابایی