نویسنده = عندلیب، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 213-231

محمد عندلیب؛ حسین آقایی جنت مکان