نویسنده = همدانی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر قرارهای فرعی انگلستان در پیشگیری از جرم و اختیار پلیس در صدور آن‌ها

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 217-238

هادی همدانی؛ نسرین مهرا؛ محمد آشوری؛ محمدعلی اردبیلی