نویسنده = علیخانی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق عدم تنفیذ

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 1-21

حمیدرضا علیخانی؛ ایوب احمدپور؛ علی رفیعی مقدم